Khách hàng
Các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Thứ Bảy : 16-03-2013
Thẩm định giá cho mục đích mua sắm
 

TÊN ĐƠN VỊ

LOẠI TÀI SẢN THẨM ĐỊNH

Văn phòng Bộ Giáo dục và Ðào tạo

- Thiết bị giáo dục
- Trang thiết bị văn phòng

Văn Phòng Bộ Y tế

- Thiết bị y tế
- Trang thiết bị văn phòng

Văn phòng Bộ Công thương

- Trang thiết bị văn phòng
- Phần mềm

Văn phòng Bộ LĐTB & Xã hội

- Trang thiết bị văn phòng

- Thiết bị dạy nghề
- Phần mềm

Văn phòng Bộ Thông tin truyền thông

Trang thiết bị văn phòng
- Thiết bị lưu trữ

- Phần mềm

Văn phòng Bộ Tài nguyên môi trường

Trang thiết bị văn phòng
- Thiết bị tài nguyên môi trường

Thiết bị phân tích

Sở y tế

-  Phần mềm bệnh viện
- Trang thiết bị y tế

      

Sở Khoa học và Công nghệ  

-  Trang thiết bị văn phòng

-  Trang thiết bị phân tích

-  Trang thiết bị thí nghiệm

Sở kế hoạch đầu tư

     -Trang thiết bị văn phòng

Sở Kế hoạch thương binh và xã hội 

     - Trang thiết bị văn phòng

     - Trang thiết bị dạy nghề

     - Phần mềm

Sở thông tin và truyền thông

      - Phần mềm thiết bị văn phòng

      -  Phần mềm

Sở văn hóa thể thao và du lịch

     - Trang thiết bị văn phòng

     - Chi phí tổ chức sự kiện, sản xuất

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

-    - Trang thiết bị văn phòng

Sở giáo dục và đào tạo

     - Trang thiết bị Giáo Dục

     - Trang thiết bị văn phòng

Sở nội vụ

     - Trang thiết bị văn phòng

     - Chi phí in ấn

 

Bài viết khác
Các dự án tiêu biểu
 • Ngân hàng PVCombank

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVCombank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng Vietinbank

  Ngày 30/10/2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng BIDV

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

Hỗ trợ trực tuyến

  KHU VỰC MIỀN BẮC

 • Ms.Huyền

  0936 878 556

  KHU VỰC MIỀN NAM

 • Ms.Thư

  0919 194 779