Dịch vụ
Xác định giá trị doanh nghiệp
Thứ Tư : 04-03-2015
Dịch vụ thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp

I. LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
+ Phân theo hình thức:

- Doanh nghiệp Tư nhân

- Doanh nghiệp Nhà nước

- Công ty TNHH

- Công ty Cổ phần

+  Phân theo ngành nghề kinh doanh:

- Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

- Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….

II. MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GTDN:

- Cổ phần hóa.

- Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.

- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

- Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

- Phát hành thêm cổ phiếu…

III. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

1. Pháp lý cá nhân:

- Bản photo Sổ hộ khẩu.

- Bản photo CMND.

2. Pháp lý tổ chức:

- Quyết định thành lập doanh nghiệp                                

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh                       

- Giấy chứng nhận cấp mã số thuế      

- Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc

- Biên bản góp vốn                                                           

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

- Các quyết định đổi tên khác, bổ sung chức năng….            

3. Pháp lý tài sản thẩm định giá:

* Quyền sử dụng đất:

- Giấy chứng nhận QSDĐ

- Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng

- Quyết định giao đất     

- Bản đồ hiện trạng

- Tờ khai lệ phí trước bạ

- Hợp đồng thuê đất,…

* Công trình xây dựng:

- Giấy phép xây dựng

- Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành

- Hồ sơ quyết toán

- Bản vẽ hoàn công

- Hồ sơ dự toán

- Bản vẽ thiết kế

- Bản vẽ hiện trạng

- Các hợp đồng thi công

- Các biên bản nghiệm thu từng phần

* Dây chuyền máy móc, thiết bị:

- Hợp đồng kinh tế mua bán

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Biên bản bàn giao, nghiệm thu

- Bản vẽ kỹ thuật

- Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

- Catalogue….

* Phương tiện vận chuyển:

+ Đối với xe:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe

- Giấy chứng nhận  bảo hiểm xe cơ giới

- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

+ Đối với tàu:

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

- Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa

- Giấy chứng nhận cấp tàu

- Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế

- Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra

- Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

* Tài sản nhập khẩu:

- Hợp đồng thương mại

- INVOICE               

- PACKINGLIST

- Tờ khai hải quan

-Giấy chứng nhận xuất xứ

- Giấy giám định chất lượng

- Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…

*  Đối với số liệu tài chính:

+ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Bảng cân đối tài khoản 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Các tài liệu liên quan:

- Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 năm. Chi tiết về kế họach sản xuất như sản lượng của từng mặt hàng, chi tiết tất cả các chi phí liên quan để tính ra giá thành từng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất (nếu có)

- Chi tiết các kế hoạch đầu tư như: xây dựng nhà máy sản xuất mới (cung cấp toàn bộ dự án xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tiến độ thực hiện dự án…), dự án mở rộng thị trường (nêu cụ thể thị trường dự tính mở rộng, kế hoạch mở rộng cụ thể như thế nào, tiến độ thực hiện ra sao…) và các kế hoạch đầu tư khác (nếu có).

- Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu trong thời gian qua (theo từng năm).

- Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược khuyến mãi) trong thời tới...

-  Các bằng khen, giấy khen, danh hiệu… liên quan đến sản phẩm đã đạt được trong thời gian qua.

- Giấy chứng nhận nhãn hiệu của từng loại sản phẩm (Vd: Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao…..).

+ Các bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ các tài khoản và các tài liệu chứng từ đối chiếu số dư các tài khoản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, cụ thể:

- Tiền mặt: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

- Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng (hoặc sổ phụ).

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

- Các khoản phải thu: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

- Các khoản phải trả: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

- Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. Trong đó phân loại rõ những tài không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý.

- Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng.

- Chi phí XDCB dở dang: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ.

- Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu.

- Tài sản cố định: Biên bản kiểm kê TSCĐ, trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận vốn góp liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài sản đang dùng.

- Danh mục tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Đối với các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng thu hồi có giải thích rõ nguyên nhân vì sao không có khả năng thu hồi và các tài liệu chứng minh.

- Đối với những khoản công nợ không có khả năng chi trả (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng chi trả có nêu rõ nguyên nhân và các tài liệu chứng minh

Qúy khách hàng cần tư vấn có thể nhận bảng phí tại đây.

Qúy khách sẽ nhận được link down qua email.

Bài viết khác
Các dự án tiêu biểu
 • Ngân hàng PVCombank

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVCombank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng Vietinbank

  Ngày 30/10/2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng BIDV

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

Hỗ trợ trực tuyến

  KHU VỰC MIỀN BẮC

 • Ms.Huyền

  0936 878 556

  KHU VỰC MIỀN NAM

 • Ms.Thư

  0919 194 779