Chúng tôi tự hào có đội ngũ Cán bộ Nhân viên chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần giá trị cốt lõi của Cen Group nói chung, Cen Value nói riêng.

Cùng với sự tăng trưởng của Cen Value, đội ngũ nhân sự ngày một lớn mạnh. Tính đến thời điểm hện tại (năm 2020) Cen Value có hơn 300 CBNV làm việc tại các Chi Nhánh và VPĐD trên toàn quốc.

Không ngừng học hỏi sáng tạo,
hội nhập quốc tế am hiểu địa phương

-------------------------------------------

Song song với việc tuyển dụng Đội ngũ nhân sự từ các trường Đại học – Học viện danh tiếng trên cả nước. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đạo tạo, cũng như tạo môi trường làm việc để phát huy sự sáng tạo và sức bật nội tại của từng nhân viên.

Bên cạnh sự am hiểu thị trường bản địa, trân trọng và gìn giữ bản sắc, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; với tư duy mở, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, đội ngũ nhân sự Cen Value là những người tiên phong trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Đối tác

---------