THÔNG BÁO NHÂN SỰ NGHỈ VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THỂ KỶ- CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Cen Value | 04-11-2021

Kính gửi - Các Quý đối tác, các đơn vị và cá nhân liên quan - Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ- Chi nhánh tại Hà Nội(Cen Value) xin gửi Công văn số 05/2021/CV-CENVALUE Về việc Thông báo nhân sự nghỉ việc tại Cen Value, theo đó:

1. Kể từ ngày 28/10/2021, ông Phạm Việt Hùng sẽ thôi giữ chức vụ Quyền Phó giám đốc kinh doanh và không tham gia vào bất cứ giao dịch nào của Công ty.

2. Mọi giao dịch giữa Quý Khách hàng và Quý Đối tác với Ông Phạm Việt Hùng dưới danh nghĩa Cen Value kể từ thời gian chính thức nghỉ việc sẽ không còn hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của cá nhân trên.

Đồng thời, Quý Khách hàng và Quý Đối tác giao dịch các công việc liên quan đến Cen Value xin vui lòng liên hệ Ông Lưu Quang Tùng - Phó giám đốc

Chúng tôi xin trân trọng Thông báo tới Quý đối tác, các đơn vị và cá nhân liên quan được biết để thuận tiện trong quá trình giao dịch với Công ty.

(Chi tiết nội dung Công văn trong file đính kèm)

Trân trọng!

 

Tin tức khác