Cen Value nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cen Value | 17-09-2020

Cen Value nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 21 tập thể đóng góp tích cực trong việc xây dựng nghề thẩm định giá, tham gia vào các hoạt động quản lý điều hành giá trong giai đoạn 2015 – 2019.

 

Năm 2020 có thể coi là dấu mốc đáng nhớ cho Cen Value khi liên tiếp nhận quyết định, giải thưởng danh giá. Sau khi trở thành thành viên của Hội thẩm định giá Việt Nam, là đối tác của SCIC, Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước, đơn vị Tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển giao, Cen Value tiếp tục nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ Tài chính, vì những cống hiến tích cực cho sự nghiệp phát triển của Bộ Tài chính nói riêng và kinh tế nước nhà nói chung giai đoạn 2015 – 2019.

Cen Value nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bức tranh kinh tế Việt Nam thực sự có những mảng màu đáng ghi nhận, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm tăng 6,5 - 7%/năm, GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 3.200- 3.500 USD. Đóng góp Cen Value chỉ như một chấm nhỏ trên bức tranh chung, nhưng mỗi con người tại đây đều nỗ lực mỗi ngày trong suốt 15 năm vì thành quả đó.

Cen Value coi dấu mốc này không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để Cen Value cống hiến nhiều hơn cho khách hàng và hướng tới những đích đến to lớn trong tương lai.

 

 

Tin tức khác