Cảng cạn Long Thành

- Vị trí: Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Quy mô: 218.667m2 đất

- Loại dự án: Cảng kho vận

- Tổng mức đầu tư: 1.332.000.000.000 đồng

Các dự án khác