Cảng KCN Ông Kèo

- Vị trí: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Quy mô: 197.766m2 đất

- Loại dự án: Cảng kho vận

- Tổng mức đầu tư: 1.017.000.000.000 đồng

Các dự án khác