Trạm thu phí (BOT) Km 1584 + 100 (Trạm thu phí Cà Ná)

- Vị trí: Km1525+000–Km1551+400; Km1563+000–Km1567+500; Km1573+350–Km1574+500; Km1581+950–Km1584+550 và Km1586+000–Km1588+500 tỉnh Ninh Thuận và mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quy mô: 36,99km và 8,3km

- Loại dự án: BOT

- Tổng mức đầu tư: 2.110.800.000.000 đồng

Các dự án khác