Nhà máy sản xuất Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải

- Vị trí: Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Quy mô: Nhà xưởng và dây chuyền thiết bị sản xuất ô tô

- Loại dự án: Nhà máy, thiết bị

- Tổng mức đầu tư: 3.580.000.000.000 đồng

Các dự án khác