Trạm thu phí (BOT) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến Quốc Lộ 1

- Vị trí: Tại Km1841+000, QL1A xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Quy mô: 10,7km

- Loại dự án: BOT

- Tổng mức đầu tư: 1.506.305.000.000 đồng

 

Các dự án khác