Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

Cen Value | 29-01-2021

Giá trị là yếu tố đầu tiên đa số mọi người muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm. Bên cạnh giá trị tài sản của công ty, giá trị thị trường của doanh nghiệp cũng được đánh giá quan trọng không kém.

 

Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu như Bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất…

Quan trọng nhất, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư tài chính.

Dưới đây là quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp:

1/ Xác định tổng quát về doanh nghiệp và cơ sở giá trị của thẩm định giá trị doanh nghiệp

2/ Lập kế hoạch thẩm định giá

3/ Khảo sát và thu thập tài liệu về doanh nghiệp cần thẩm định giá

4/ Phân tích các thông tin thu thập

5/ Xác định phương pháp thẩm định giá, phân tích số liệu, tư liệu, và ước tính giá trị doanh nghiệp.

6/ Chuẩn bị báo cáo và lập báo cáo thẩm định giá

 

 

Tin tức khác