THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS ĐỂ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU

Cen Value | 22-12-2021

BĐS là một loại hàng hóa cố định, không thể di dời về mặt vị trí và nó chịu ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tâm lý, thị hiếu. Trong khi đó, tâm lý, tập quán, thị hiếu của mỗi vùng mỗi địa phương khác nhau.

Đồng thời, đất đai không thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác được và tâm lý, thị hiếu, tập quán cũng không thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác được. Chính vì vậy, hoạt động của thị trường BĐS mang tính không tập trung mà trải rộng ở mọi vùng trên đất nước, mà ở mỗi vùng đó trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau, mật độ dân số lại không đồng đều. Do đó nhu cầu về BĐS rất khác nhau về số lượng, kiểu cách, mẫu mã, chất lượng, dẫn đến sự khác nhau về quy mô và trình độ phát triển của thị trường BĐS.

Dịch vụ thẩm định giá bất động sản là một trong những thế mạnh của Cen Value. Với kho dữ liệu giá dồi dào, nguồn nhân lực với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao, Thẩm định giá Cen Value sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các bất động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

Thẩm định giá BĐS để chuyển giao quyền sở hữu: giúp cho người bán xác định giá bán có thể chấp nhận được; giúp cho người mua quyết định giá mua có thể chấp nhận được; thiết lập cơ sở cho sự trao đổi các BĐS với nhau.

Phương pháp thẩm định giá

Phương pháp so sánh / so sánh trực tiếp

Phương pháp chi phí giảm giá

Phương pháp đầu tư (phương pháp đầu tư truyền thống/kỹ thuật luồng tiền chiết  khấu)

Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác...

 

Tin tức khác