Thư viện pháp luật
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP
Thứ Sáu : 13-04-2012
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Thông tư này hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá; hồ sơ phương án giá và nội dung phương án giá; hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá; tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá.

 

Nhấn download để tải văn bản

Bài viết khác
Các dự án tiêu biểu
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

  KHU VỰC MIỀN BẮC

 • Ms.Thanh

  0983 604 389

 • Mr.Hùng

  016 8342 8343

 • Ms.Huyền

  0936 878 556

 • Mr.Định

  0916 069 099

  KHU VỰC MIỀN NAM

 • Mr.Long

  01678 79 3333

 • Ms.Thanh

  0983 604 389