Thư viện pháp luật
Quyết định về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)
Thứ Sáu : 13-04-2012
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Điều 1. Ban hành ba (03) tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây:

- Tiêu chuẩn số 02:

TĐGVN 02 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

- Tiêu chuẩn số 05:

TĐGVN 05 - Quy trình thẩm định giá tài sản.

- Tiêu chuẩn số 06:

TĐGVN 06 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản.

 

Nhấn download để tải văn bản

Bài viết khác
Các dự án tiêu biểu
 • Ngân hàng PVCombank

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVCombank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng Vietinbank

  Ngày 30/10/2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

 • Ngân hàng BIDV

  Ngày 23/7/2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CENVALUE đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thẩm định giá tài sản.

Hỗ trợ trực tuyến

  KHU VỰC MIỀN BẮC

 • Ms.Huyền

  0936 878 556

  KHU VỰC MIỀN NAM

 • Ms.Thư

  0919 194 779